articleimg

“เป่าปิง” ถ้วยใหญ่ ลดเหลือ 109.- เพียง Check-In & Share

รายละเอียด : ขนมหวานสุดฮิตของไต้หวัน เป่าปิง ราคาถ้วยละ 109 บาท จากปกติ 159 บาท เพียง Check-In & Share รูปลงบน Facebook, Instagram หรือ Twitter

ระยะเวลา : วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561

สาขาที่ร่วมรายการ : สาขา สยามสแควร์ ซอย 2, จามจุรีสแควร์, ม.เกษตรฯ

เงื่อนไข :

1. จะต้องถ่ายรูป เป่าปิง ลงบน Facebook, Instagram หรือ Twitter พร้อม Check-In สาขาเท่านั้น

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก GATEAUX VIP 2018 ได้

3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับ บัตรส่วนลด บัตรกำนัล คูปอง หรือรายการพิเศษอื่นๆ ได้

4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า