articleimg

ลดหนัก ถูกเว่อร์!! เค้กกล้วยหอม 3 ชิ้น เพียง 60 บาท (จากปกติ 66.-)

ระยะเวลา : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขา (ยกเว้น รพ.จุฬาฯ)

เงื่อนไข :

1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก GATEAUX VIP 2018, บัตรส่วนลด, บัตรกำนัล, คูปอง หรือรายการพิเศษอื่นๆ ได้

2. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า