articleimg

รับฟรี! ท็อปปิ้ง “เป่าปิง” 1 รายการ เมื่อชำระเงินด้วยบัตรแรบบิท

ระยะเวลา : วันอังคารที่ 10 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561

สาขาที่ร่วมรายการ : จามจุรีสแควร์ และสยามสแควร์ ซอย 2 เท่านั้น

เงื่อนไข :

1. รับสิทธิ์ 1 รายการ/ 1 ใบเสร็จ

2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก Gateaux VIP 2018, คูปอง, บัตรกำนัลหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

3. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรแรบบิทเท่านั้น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า